LÄNSI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO


Länsi-Helsingin musiikkiopisto on Munkkiniemen Musiikkiyhdistys r.y:n ylläpitämä, jo vuonna 1945 perustettu opinahjo, joka toimii Munkkiniemessä, Helsingin kaupungin omistamassa Nuottapolun koulukiinteistössä. Opisto tarjoaa erityisesti läntisten kaupunginosien lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa monipuolisesti musiikkia.
Varsinainen opetustoiminta painottuu klassisen musiikin korkeatasoiseen perusopetukseen. Keskeisenä tavoitteena on oppilaan myönteisen musiikkisuhteen luominen ja sen monipuolinen kehittäminen niin harrastelijoille kuin ammattiin aikovillekin.

Opetussuunnitelman mukaisesti opistossa on osastot perustasolle, opistotasolle ja aikuisosasto, joilla opiskelevat ovat varsinaisia, sisäänpääsytestein hyväksyttyjä oppilaita. Opistossa annettava opetus on laajan oppimäärän mukaista. Lisäksi musiikkiopistossa toimii musiikkileikkikoulu, johon sisältyy vauvamusiikki. Näihin ryhmiin oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkileikkikoulun yhteydessä annetaan myös soitinvalmennusopetusta, jossa oppilaat tutustuvat useampaan soittimeen ennen varsinaisia instrumenttiopintoja. Varsinaisia oppilaita musiikkiopistossa on n. 350 ja musiikkileikkikoululaisia n. 350.

Pääaineessaan oppilas saa opetusta osastosta riippuen 45-60 min. viikossa. Sivuaineessa opetusta annetaan 30 min. viikossa. Lukuvuoden pituus on 35 viikkoa.

Tukiaineiden opiskelun sekä orkesteri- ja kamarimusiikkitoiminnan lisäksi oppilaille tarjotaan mahdollisuus lyhytkestoisiin erikoiskursseihin esimerkkinä solistiset mestarikurssit, tutustumiskurssit harvinaisempiin soittimiin. Kevyessä musiikissa, kansanmusiikissa ja ilmaisutaidossa järjestetään erityiskoulutusta.

Solistinen opetus

Instrumenttiopetusta annetaan kosketinsoittimissa (piano, urut  ja cembalo), jousisoittimissa (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso ja gamba), puhaltimissa (nokkahuilu, poikkihuilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, käyrätorvi ja pasuuna) sekä kitarassa. Lauluopetusta annetaan sekä klassisessa että pop-laulussa. Oppilaille tarjotaan myös mahdollisuutta pianon ja kitaran vapaan säestyksen opiskeluun.

Tukiaineiden opiskelu

Teoreettisten aineiden opetuksessa painotetaan teorian ja käytännön yhdistämistä, jotta ne tukisivat mahdollisimman hyvin soitonopetusta. Tukiaineiden tehtävänä on myös antaa valmiuksia oppilaitten omaehtoiseen musisointiin.

Teoriavalmennus on vapaaehtoinen aine, joka edeltää varsinaisia teoriaopintoja. Perustason päättötodistukseen vaadittavat teoriaopinnot, joihin sisältyy säveltapailu/teorian ja musiikkitiedon opintoja aloitetaan 9-vuotiaana ja näihin kuluu keskimäärin 4 vuotta. Opistotason teoriaopintoihin kuuluu Säveltapailu I, Harmoniaoppi ja Teoria I.

Perustason ja opistotason teoriaopinnot suorittaneilla on mahdollisuus täydentää opintojaan Muusikon perusvalmiudet 1 & 2 oppikokonaisuudella. Näillä tunneilla syvennetään aiemmin opittuja asioita ja opiskellaan lisäksi soinnutusta, instrumentaatioita, sovitusta, sävellystä ja orkesterinjohtoa. Nuotinkirjoitusohjelmaan tutustuminen ja tietokoneen käyttö musiikin tekemisessä kuuluvat myös opetusohjelmaan. Oppiaineesta ei ole tutkintoa vaan harjoitustyöt ja vuosittain valmistettava konsertti toimivat opinnäytteenä.

Orkesteritoiminta ja yhteissoitto

Yhteissoitolla eri muodoissa on keskeinen asema opiston toiminnassa. Opistossa toimii neljä eritasoista jousiorkesteria, joista kolme harjoittelee säännöllisesti ja niillä on vakituiset kapellimestarit ja kouluttajat. Edistyneimmistä oppilaista koottu Länsi-Helsingin kamariorkesteri työskentelee periodeittain ja vakituisen johtajansa lisäksi sitä johtavat myös vierailevat kapellimestarit. Vanha musiikki on opiston erityisosaamisen alue. Korkeatasoiset vanhan musiikin yhtyeet esiintyvät säännöllisesti teemakonsertein. Puhaltajien yhteissoitto on järjestetty yhteistyössä helsinkiläisten musiikkioppilaitosten kanssa. Puhallinorkestereita toimii kaksi eritasoista: ABBBA ja Mini-ABBBA.


Konserttitoiminta

Opiston yksi keskeinen tehtävä on luoda oppilailleen esiintymistilaisuuksia ja kehittää heidän esiintymistaitojaan. Konserttitoiminta on vilkasta ja monipuolista ja muodostaa merkittävän osan Munkinseudun konserttitarjonnasta. Vuosittain opisto järjestää erilaisia tapahtumia, oppilas-, kirkko-, koululais- ym. konsertteja n. 150 vuodessa. Näyttämölliset teokset kuuluvat myös vuosittain opiston ohjelmaan.